Preskočiť na hlavný obsah

Tamara


Názov: Výnimočné biblické ženy.Tamara , Origin. názov: Lineage of Grace. Unveiled, Autor: Francine RiversováPreklad: Nina Mrázová , Rok vydania: OR-2000./ SR -2004, Počet strán: 123,Vydavateľstvo: Dobrá kniha, Žáner: romány pre ženy, kresťanská literatúra, hodnotová literatúra, Hodnotenie-Goodreads: 4.24, Moje hodnotenie: 4/5
Človek nemusí byť odborníkom, aby mohol konštatovať, že priestor, ktorý dáva Biblia ženám, nie je príliš veľký. A aj zbežný prehľad v literatúre stačí na to, aby bolo jasné, že o biblických ženách sa píše málo. Cyklus piatich noviel Francine Riversovej Výnimočné biblické ženy má šancu čosi na tom zmeniť. Tamara, Rachab, Rút, Betsabe a Mária sú dôkazom toho, že ženy majú v Biblii významné miesto. Tieto ženy-matky boli výnimočné až natoľko, že sa ako jediné ženy dostali do súpisu predkov Ježiša Krista.
Tamara je prvá z nich. Jej príbeh sa dá za päť minút prečítať v prvej knihe Starého zákona. Júda, syn patriarchu Jakuba, ju vybral za manželku svojmu synovi. Nikto sa jej nepýtal na lásku či súhlas. Tak sa jej príbeh začína. V starom Oriente celkom obyčajne. Prežila dvoch krutých manželov. Hoci bola pohanka, svojou statočnosťou a oddanosťou zahanbila celú rodinu vyznávačov pravého Boha, do ktorej sa vydala. Nezmierila sa s potupným osudom bezdetnej vdovy…
Francine Riversová sa literatúre venuje už vyše dvadsaťpäť rokov. Zaraďujú ju medzi popredných amerických spisovateľov súčasnosti. Je nositeľkou viacerých literárnych cien, tri jej romány získali prestížnu America Rita Award. Po konverzii na kresťanstvo sa netají tým, že svojou tvorbou chce vyjadriť vďaku za všetko, čím obohatil jej život.

V dome vládol chaos a všetko sa sústreďovalo na Tamaru. Tí, čo neverili Batšuiným výmyslom o tom, že Tamara je zodpovedná za za Erovu smrť, boli teraz presvedčení, že Onanovi na druhý svet dopomohla. Dokonca už aj Tamara začala nad tým premýšľať. Dvaja mŕtvi manželia za jeden rok? Aká smola! Ako sa to mohlo stať? Nevedela, čo si má o tom myslieť. Er aj Onan boli podlí, ale po svete chodí mnoho podlých mužov a nič sa im nestane. Prečo to postihlo práve jej manželov? Tamara mala zovreté hrdlo a pálili ju oči. Bola nevinná. Nemala nič spoločné s tými zvláštnymi úmrtiami, ale klebety sa už nedali zastaviť. ( 73 ) 

Po druhýkrát som sa stretla s autorkou Francine Riversovou. Prvýkrát som však čítala fiktívny dlhší román a teraz sa dá povedať novelu, ktorá je na základe Biblie. Ide konkrétne o knihu Genezis v Starom zákone. V Biblii je toho však okolo Tamary popísaného dosť málo, no autorka zapojila aj svoju predstavivosť a dotvorila príbeh okolo nej. Ale samozrejme sa držala faktov! 

Tamara je kanaánska žena, ktorá sa má vydať do rodiny Júdu, obávaného Izraelita. Nemá však veľmi šťastie na svojho prvého ženícha Era, ktorý je k nej hrubý a nedarí sa jej splodiť ani potomka, za čo je znenávidená v rodine Júdu ešte viac. V tejto nenávisti všetkých podporuje Júdova žena, ktorá nemá rada nikoho a oproti Júdovi vyznáva kanaánskych bôžikov. Er však nečakane umiera a vina je hádzaná na Tamaru. Jedine Júda verí, že to bol hnev boží. Podľa zákona si Tamara má vziať druhého Júdovho syna Onana. Ten však neberie na vedomie jeho povinnosť splodiť svojmu mŕtvemu bratovi dieťa a preto sa k Tamare správa ako k prostitútke. I jeho zastihne boží hnev. Po tejto smrti sa však Júda ( z nátlaku svojej ženy ) rozhodne, že Tamare nedá svojho tretieho syna, ale pošle ju naspäť domov, kde samozrejme nie je vítaná a jej vlastný otec z nej spraví slúžku.....
Viac vám k deju nemôžem napísať, lebo by som vám to celé prerozprávala a nemali by ste potom z čítania žiadny zážitok. 

Musím sa priznať, že Starý zákon veľmi neobľubujem. Naozaj ho viem pochopiť len vtedy, keď cezeň pozerám na Nový Zákon. To správanie ľudí je v tej dobe veľakrát nepredstaviteľné a možno aj to ma od neho odrádza. Avšak, keď to mám v beletrizovanej podobe, tak to viem oveľa lepšie ,,zniesť". 

Príbeh Tamary mi v mnohom nahral do kariet, pretože mám predmet Starý zákon a moja seminárna práca sa bude zrovna týkať tejto časti a to postavenia ženy v tej dobe. Myslím si, že zrovna Tamara, ale i iné biblické ženy, sú dobrým odrazovým mostíkom, aby sa pochopili určite spôsoby života v tých časoch. 

Crátim sa však ku knihe 
Tamara ako postava bola veľmi pokorná a trpezlivá a ku koncu vážne odvážna. To sa mi na nej zapáčilo najviac, pretože konečne niečo spravila. Alebo inak povedané konečne si dupla nohou a dala vedieť iným, že aj ona má určité práva, ktoré jej boli vzaté. 
Čo sa týka iných postáv, tie mi boli nesympatické. Možno je to tým iným časom a kultúrou, že môj mozog nie je schopný pripustiť určité veci, čo sa tam diali. V prípade najmä mužského pokolenia...Úprimne...podľa mňa to boli strašné časy a nechcela by som vtedy žiť. Úplne mi stačilo, keď mi Riversová úkazala ten svet cez knihu a mala som dosť. Tým však nechcem povedať, že knihu hodnotím negatívne. Práveže možno práve takéto nahliadnutie do Starého zákona je mnohým ľuďom prijateľnejšie ( ako napríklad mne ), ale stále sa treba držať aj originálu a nevzďalovať sa od neho, ale práveže aj z neho čerpať. 

Autorka pridala postavám emócie, dofarbila príbeh a ukázala negatívne a pozitívne stránky postáv, čo v Biblii nevieme tak uchopiť, keďže tu to bolo rozpísané na viac strán. Niekedy som mala pocit, že tam ide najmä o to prezentovanie zlých vlastností Era a Onana a ich matky a napokon aj ich najmladšieho brata. Vidím v tom však veľké pozitívum, pretože i na tomto príklade ukazovania  zla a napokon jeho potrestania sa v ľuďoch pohne svedomie a vôbec zamyslenie sa nad sebou, že aký som ja? Nevravím, že musí ísť až o taký extrém!! Ale napríklad aj také malé intrigy, alebo pošuškovanie a ohováranie, ukazovanie na niekoho a tak...
Okrem toho sa príbeh čítal celkom rýchlo. Nečakajte však žiadne napätie, skôr prekvapenia tej doby. Trošku som však bola po prečítaní sklamaná, lebo predsalen som to čakala lepšie napísané. To však neberie veľa z hodnotenia, pretože Tamaru som si naozaj obľúbila a je podľa mňa pekným príkladom. Všetkých 5 kníh o výnimočných biblických ženách:
 • Tamara,
 • Rachab,
Z egyptského zajatia sa Židia vďaka zázraku šťastne dostali. Štyridsať rokov na púšti ich zocelilo. Teraz stoja pred bránami prisľúbenej zeme. No v ceste im stojí opevnené mesto Jericho… Za jeho hradbami žije Rachab. Výnimočná biblická žena. Vlastnila pol tucta babylonských rúch, truhlice vykladané slonovinou plné šperkov. Dom mala plný umeleckých diel, mohla si dovoliť kupovať najvyberanejšie dobroty a silné vína. Všetci vedeli, že bola kráľovou priateľkou a dôverníčkou, ale vedeli aj to, že bola prostitútka. Rachab je jedna z piatich žien, ktoré majú miesto v rodokmeni Ježiša Krista. Ako sa tam vôbec mohla ocitnúť? Nie je predzvesťou všetkých tých úbohých, biednych a chorých ku ktorým prišiel Kristus aby hľadal, čo sa stratilo? Otvorte si tento biblický príbeh a nájdete odpoveď.
 • Rút,
,,Tvoj Boh bude mojím Bohom.“ Práve s týmito slovami Rút odvráti svoju tvár od domova svojho otca a všetkého, čo poznala, a vydá sa s Noemi, svojou svokrou, na náročnú cestu do Betlehema. Jej vytrvalosť, viera, vernosť a láska k Bohu z nej spravili prababičku Dávida, kráľa Izraela a predchodcu Ježiša.
 • Čo sa od Rút naučiť?
 • Ako to ona sama dokázala?
Autorka za použitia Písma v tomto diele maľuje obraz pozoruhodnej ženy – ženy, ktorá vedela, že Boh pri nej stojí. Aj keď sa všetko zdalo beznádejné, Rút dokázala zostať vo svojej viere Neotrasiteľná.
 • Betsabe,
Betsabe, ako ju v tejto novele vykresľuje spisovateľka Francine Riversová, bude pre mnohých z nás prekvapením. Spoznáme ju ako dievča, ktoré odmalička obdivovalo udatného Dávida prenasledovaného žiarlivým kráľom Šaulom. Spoznáme ju ako ženu, ktorá Dávida obetavo milovala a ktorá mu porodila jeho veľkého syna – kráľa Šalamúna. Ocitneme sa v historickom období počiatkov Izraelského kráľovstva. Staneme sa svedkami príbehu veľkej lásky, veľkého hriechu a veľkej kajúcnosti. Betsabe si je vedomá, že dejiny ju budú vnímať najmä ako ženu, ktorá sa dopustila veľkého hriechu. Pred smrťou však prosí Boha, aby ukázal ľuďom aj to, že On k nej bol nesmierne dobrý. Betsabe sa stala ďalšou výnimočnou ženou, ktorá sa zapísala a vstúpila do dejín - i do rodokmeňa Ježiša Krista. Jej príbeh je naozaj inšpirujúci a mocný. Jej príbeh oslovuje aj dnes.
 • Mária,
Cyklus noviel Francine Riversovej o výnimočných biblických ženách sa završuje rozprávaním o Ježišovej matke Márii. Keďže evanjeliové správy o nej sú viac ako skromné, autorka sa prostredníctvom umeleckých prostriedkov a dostupných historických reálií usiluje svoje rozprávanie rozšíriť. Približuje dramatické okolnosti Máriinho sobáša s Jozefom, keď už počala z Ducha Svätého. Dôležité miesto v jej rozprávaní má pokušiteľ, usilujúci sa nahlodať jej dôveru v naplnenie prisľúbenia. Opisuje Máriin vnútorný konflikt medzi duchovným chápaním Ježišovho poslania a medzi očakávaním, ktoré mal voči Mesiášovi vyvolený národ utláčaný Rimanmi. Mária poslušne prijala poslanie, ktoré jej zveril Boh. Darovala život Božiemu Synovi a odovzdane prijala Jeho údel, ktorý Ho priviedol na kríž.

Všetky tieto knižky si môžete kúpiť na ZACHEJ


Komentáre

 1. Tamara od Riversovej sa mi veľmi páčila a milujem Francinin štýl, takže pre mňa osobne to bol zážitok čítať :)) Rút sa mi páčila o čosi menej, ale nemôžem povedať, žeby to bolo zlé (tu sa mi napríklad viac páčilo vykreslenie vzťahu Rút a Bóza z pera Tessy Afsharovej v Perle z Moabu), a potom som ešte čítala Máriu, no tá ma sklamala na plnej čiare :/ Máriu podľa mňa vykreslila zle, vôbec si to nezaslúžila a myslím, že práve Máriu mohla napísať tak najvernejšie, pretože o nej sa dá toho zistiť najviac a k Márii mám veľkú úctu. No Francine ju vykreslila tak naivne, hlúpo...bola sebecká až skoro namyslená, panovačná a to som ti asi nemala prezrádzať, ale už som to raz spomínala pri jednom súhrne mesiaca :D Ale určite si chcem prečítať Betsabe a hlavne Rachab, ktorú som spoznala vďaka Tessy v jej Perle v piesku. Ale inak je Francine pre mňa tá naj spisovateľka a jej Vykúpená láska bude u mňa navždy top ;))

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Aspoň viem, do čoho pôjdem :) a Tessa je úplne super spisovateľka

   Odstrániť

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Milé listy pre ženy / Listy od tvojho Kráľa, Milovanej Princeznej

Keď mi táto drobná knižka prišla, chcela som si každý deň prečítať po jednom liste. Čo myslíte, ako to dopadlo? Za dva večery som ju mala celú zhltnutú. Okrem krásneho spracovania, ktoré sa ponúka čitateľovi, Sheri Shepher zapísala stránky, ktoré by sa páčili každej žene. Veď kto by sa nechcel cítiť ako princezná? Ale má to svoje ALE. 

Táto krásna mnohofarebná knižka otvorí oči ženám - pomôže im vidieť sa tak, ako ich vidí Boh. Mnohé dokonca ani nevedia, že sú dcérami Kráľa, že boli a sú vybrané aby boli jeho Princeznami. Niekde medzi detstvom a dospelosťou vyjednávajú so svojimi rozprávkovými snami, kde bývajú dotlačené do zmeny svojej identity - zmenu, ktorá bola navrhnutá vlastnými neistotami a pochybnými zlátaninami z médií. No tieto nežné, zamilované listy napísané z pohľadu samého Boha dokazujú, že každá žena je nádherná práve taká, aká je. Každá žena, ktorá kráča s dôverou za Božími zámermi, môže pomôcť a požehnať iných - dokonca aj budúce generácie. Je ťažké pozrieť sa na svoj…

Fitness tekvicový koláč

Ingrediencie  Cesto 1 šálka ovsených vločiek 2 lyžičky hnedého cukru pol šálky kokosu olivový olej
Plnka  pol kila maslovej tekvice pol šálky mandľového mlieka 3 lyžice medu 3 bielka 2 lyžičky škorice
Postup 1. Nakrájame tekvicu na malé kúsky a dáme variť do hrnca.  2. Medzitým ako sa varí tekvica si pripravíme základ.  Zmiešame dokopy ovsené vločky, kokos, trocha hnedého cukru a pár kvapiek oleja. Túto zmes natlačíme do formy na pečenie a dáme piecť na 10 minút na 200 stupňov. Pekáč si môžete vystlať papierom, ja som to však nerobila, pretože sa mi to vôbec neprilepovalo.  3. Na plnku požijeme už uvarenú tekvicu, ktorú rozmixujem najemno spolu s medom, škoricou, mandľovým mliekom ( ak nemáte mandľové, použite klasické ) a bielkami.  Rozmixovanú zmes vlejeme do pripravenej formy na pečenie.  4. Najprv dáme piecť na 20 minút po 210 stupňov a potom dopečieme na 170 stupňoch 30 minút.  Prajem dobrú chuť

Knihy časom zabúdané - Nebo nie je výmysel

Názov : Nebo nie je výmysel
Orig. názov: Heaven is for real
Autor : Todd Burpo
Preklad: Dominika Uhríková
Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 2011
Počet strán : 184
Väzba: tvrdá
Žáner: Skutočné príbehy

Keď sa malý Colton Burpo uzdravil zo zápalu slepého čreva, celá rodina jasala. Bol to priam zázrak. Nikto však ani len netušil, aký príbeh sa v najbližších mesiacoch začne vynárať v chlapcových spomienkach – príbeh krásny a nezvyčajný o ceste do neba a naspäť. Len trojročný Colton vyrozprával rodičom, ako počas operácie opustil svoje telo. Dokázal, že neklame, keď presne popísal, čo robili rodičia v inej časti nemocnice, kým on ležal na operačnom stole. Vylíčil, ako navštívil nebo, a opakoval slová ľudí, ktorých tam stretol, hoci predtým ich nikdy nevidel, ba dokonca spomenul udalosti, čo sa odohrali dávno predtým, než prišiel na svet. Navyše ohromil rodičov opismi a záhadnými podrobnosťami o nebesách presne podľa Biblie, hoci nevedel čítať. S dojemnou naivnosťou a detsky smelou úprimnosťou Colto…